New Testament

Questions sobre la doble obra lucana, IV. Lc 10,25-18,30: una perfecta estructura concentrica dins la seccio del viatge (9,51-19,46)

Pages